We zijn nu ruim een speelronde op het eerste wereldkampioenschap voetbal met de VAR onderweg, tijd voor een analyse. Wat is goed en wat zou anders moeten. Allereerst heb ik een aantal belangrijke regels en uitgangspunten uitgezocht en hieronder uiteen gezet.

Het introduceren van de VAR heeft niet als doel om 100% nauwkeurigheid te bereiken, het doel van het introduceren van de VAR is dat wedstrijd bepalende beslissingen eventueel hersteld kunnen worden mochten zowel de VAR als de veldscheidsrechter dat nodig achten.

Het is goed om te weten dat de veldscheidsrechter ten alle tijde de hoofdverantwoordelijke is, hij neemt de eindbeslissing.

De 4 wedstrijd bepalende beslissingen waarop een VAR invloed kan uitoefenen zijn de volgende.
 • Er wordt een strafschop gegeven terwijl het geen strafschop is / er wordt geen strafschop gegeven terwijl het wel een strafschop is.
 • Er wordt een directe rode kaart gegeven terwijl het geen directe rode kaart is / er wordt geen directe rode kaart gegeven terwijl het wel een directe rode kaart is.
 • De verkeerde speler wordt beboet.
 • Het is een doelpunt en er wordt geen doelpunt toegekend / Het is geen doelpunt en er wordt wel een doelpunt toegekend.
De veld scheidsrechter neemt altijd eerst een beslissing, doorspelen is ook een beslissing.
 • Nauwkeurigheid gaat boven snelheid, de scheidsrechters moeten de tijd nemen die zij nodig zijn om tot een goede beslissing te komen.
 • De scheidsrechter moet voor zover mogelijk zichtbaar blijven tijdens het beslissingsproces.
 • Beslissingen die genomen zijn blijven gehandhaafd, ook als een beslissing van even daarvoor wordt teruggedraaid. Dus gele of rode kaarten bijvoorbeeld vervallen niet.
 • Er is momenteel nog geen maximale tijd voor het terugdraaien van een beslissing, die komt er nog. Beslissingen kunnen echter naar het hervatten van het spel niet meer worden teruggedraaid.
 • Een speler die het VAR gebaar maakt dient een officiële waarschuwing (gele kaart) te ontvangen.
De uitslag van de wedstrijd zal niet worden herzien indien:
 • Er storingen in het systeem plaats vinden, de oorspronkelijke beslissing blijft gehandhaafd.
 • Er verkeerde beslissingen genomen worden door de VAR, de VAR is een wedstrijd official en behoort tot de groep scheidsrechter en assistent scheidsrechters die in het stadion aanwezig zijn.
 • Er wordt besloten om beelden niet te bekijken.
 • Beoordelingen van arbitraire beslissingen.
Waarom de coach de VAR niet mag inschakelen:
 • De VAR is er voor duidelijke fouten die zij vermoedelijk beter kunnen beoordelen dan de coach op dat moment, men vreest dat het anders ook tactisch gebruikt zou gaan worden.
Waarom mag er alleen ingegrepen worden bij een directe rode kaart en niet bij een gele?
 • Omdat er anders ook naar de eerste gele kaart gekeken zou moeten worden en er dan te veel beslissingen eventueel teruggedraaid zouden moeten worden.
Waarom bijvoorbeeld het verkeerd toewijzen van een corner die leidt tot een goal niet terug gedraaid mag worden:
 • Indien het spel hervat is kan dat niet teruggedraaid worden, arbiters moeten bij twijfel dus voorkomen dat het spel snel hervat gaat worden.
Belangrijk uitgangspunt van de VAR is niet, was de beslissing goed, maar was de beslissing DUIDELIJK verkeerd.
Feitelijke beslissingen zoals wel of geen doelpunt hoeven niet te worden besloten met een Off Field Review (OFR). Alleen subjectieve beslissingen worden genomen met een OFR.
Slowmotion beelden mogen alleen bekeken worden voor contactmomenten, voor het beoordelen van de intensiteit van een overtreding moeten beelden op ware snelheid getoond en gebruikt worden.
Analyse:
Waarom moet de eindverantwoordelijkheid liggen bij de scheidsrechter, ik zou graag zien dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de VAR.
 • Het scheelt tijd
 • Het voorkomt situaties waarbij de scheidsrechter een veelbelovende aanval affluit voor het terugkijken van een situatie.
 • Het feit dat de VAR de veldscheidsrechter adviseert om te gaan kijken betekent dat hij het een strafschop vindt, uiteindelijk die strafschop niet geven zal veel onvrede opleveren. Kan hij toch net zo goed die beslissing nemen? Nog een voordeel is dat de VAR meer rationeel kan beslissen dan de scheidsrechter die ‘in de emotie van de wedstrijd zit’
Blijft de eindverantwoordelijkheid liggen bij de veld scheidsrechter dan dienen er duidelijke richtlijnen te komen voor het moment van stilleggen van het spel.
Ik zou graag zien dat mits haalbaar er een vaste groep van zo min mogelijk mensen de rol van VAR op zich nemen bij één en dezelfde competitie, hoe groter de groep, hoe groter het grijze gebied. Hoe kleiner de groep hoe gelijkmatiger beslissingen genomen worden.
Al met al kan er nooit iemand zijn tegen een eerlijker wedstrijdverloop, ook al levert het elke speelronde ook maar één goed herstelde beslissing op dan nog is het geslaagd. Eerlijkheid boven alles.
Één van de belangrijkste gespreksonderwerpen bij de koffieautomaat op maandagochtend is vaak of iets wel of geen strafschop is, ik ben blij te constateren dat die discussie niet wegvalt met de intrede van de VAR. In plaats van “onbegrijpelijk dat Blom dat niet zag” wordt het nu misschien “Zat die lul in dat hok te slapen ofzo?”, Voetbal is zoals jullie weten een contact sport en veel overtredingen blijven arbitrair en dus discutabel.
De invloed van de VAR
 • Het ondermijnt het gezag van de scheidsrechter omdat er bij veel beslissingen toch afgevraagd zal worden hoe de VAR er over zal denken.
 • Het gedrag van spelers zal op den duur veranderen. Spelers weten dat zij niet meer weg zullen komen met grove overtredingen en de schwalbe in de 16 zal verdwijnen.
 • Het gevolg zal zijn dat er beter verdedigt moet worden binnen de spelregels omdat vasthouden sneller bestraft gaat worden.
 • Er zullen meer doelpunten vallen uit standaard situaties.
 • De VAR heeft wel veel invloed op de emotionele reactie van spelers en supporters. Zie jij bij een buitenspelsituatie vaak binnen een mum van tijd de grensrechter met de vlag in de lucht staan waardoor je wist dat het doelpunt niet telde, nu moet je altijd maar afwachten of de VAR niet iets gezien heeft.
Al met al is de VAR een verrijking voor het voetbal wat mij betreft.